ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM60
1 سال
N/A
RM60
1 سال
.net
RM70
1 سال
N/A
RM70
1 سال
.org
RM67
1 سال
RM67
1 سال
RM69
1 سال
.tv
RM167
1 سال
RM167
1 سال
RM170
1 سال
.biz
RM79
1 سال
RM79
1 سال
RM82
1 سال
.info
RM85
1 سال
RM85
1 سال
RM87
1 سال
.name
RM44
1 سال
RM44
1 سال
RM46
1 سال
.com.my
RM90
1 سال
RM90
1 سال
RM90
1 سال
.net.my
RM90
1 سال
RM90
1 سال
RM90
1 سال
.org.my
RM90
1 سال
RM90
1 سال
RM90
1 سال
.my
RM120
1 سال
RM120
1 سال
RM120
1 سال
.asia
RM93
1 سال
RM93
1 سال
RM96
1 سال
.tech
RM247
1 سال
RM247
1 سال
RM249
1 سال
.energy
RM459
1 سال
RM459
1 سال
RM461
1 سال
.app
RM80
1 سال
RM80
1 سال
RM83
1 سال
.cc
RM58
1 سال
RM58
1 سال
RM60
1 سال
.cl
RM68
1 سال
RM68
1 سال
RM68
1 سال
.co
RM131
1 سال
RM131
1 سال
RM134
1 سال
.co.za
RM27
1 سال
N/A
RM27
1 سال
.com.co
RM72
1 سال
RM72
1 سال
RM75
1 سال
.company
RM53
1 سال
RM53
1 سال
RM56
1 سال
.dev
RM68
1 سال
RM68
1 سال
RM68
1 سال
.fr
RM37
1 سال
RM37
1 سال
RM39
1 سال
.gold
RM448
1 سال
RM448
1 سال
RM450
1 سال
.health
RM336
1 سال
RM336
1 سال
RM338
1 سال
.id
RM95
1 سال
RM95
1 سال
RM95
1 سال
.law
RM475
1 سال
RM475
1 سال
RM477
1 سال
.net.co
RM72
1 سال
RM72
1 سال
RM75
1 سال
.nom.co
RM72
1 سال
RM72
1 سال
RM75
1 سال
.page
RM58
1 سال
RM58
1 سال
RM58
1 سال
.ph
RM208
1 سال
RM102
1 سال
RM230
1 سال
.tube
RM131
1 سال
RM131
1 سال
RM134
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains